top of page

KIELIPUU

Ympäristöaiheisia  harjoitustehtäviä

suomen kielen opetukseen

ILMIÖTEKNIIKAT

Osassa Kielipuun harjoituksia on sovellettu niin sanottuja ilmiötekniikoita. Nämä tehtävät lähtevät liikkeelle muita enemmän oppijoiden omista lähtökohdista ja tulkinnoista käsiteltävästä teemasta. Varsinaisten ilmiötekniikoiden lisäksi ilmiölähtöistä ajattelua on hyödynnetty myös monien muiden harjoitusten suunnittelussa. 

Ilmiötekniikoiden vahvuus on siinä, että niiden avulla voi käsitellä kaikkia Kielipuun teemoja. Ohjeissa on annettu muutamia esimerkkejä, mistä voi lähteä liikkeelle. Muista jakaa kokemuksesi ja vinkkisi tekniikoiden soveltamisesta tekniikoiden omilla kommenttipalstoilla.  Mikäli et siis onnistu löytämään Kielipuusta juuri sinun ryhmällesi sopivia tehtäviä, kokeile ilmiötekniikoita! 

Ilmiötekniikoiden avulla luonto ja ympäristöasioita voidaan käsitellä hyvin alhaisien kielitaidon omaavien oppijoiden parissa, koska lähtökohtana tehtävissä on aina yksilön oma kokemus ja tulkinnat. 
 

Juuret Turun naiskeskuksen työpajoissa

Kielipuussa mukana olevat ilmiötekniikat on tuotettu Turun Naiskeskuksen työpajoissa lukuvuonna 2016–2017. Näissä työpajoissa jo aikaisemmin käytettyjä menetelmiä kehitettiin ja testattiin paremmin Kielipuun tarpeisiin sopiviksi.

 

Turun naiskeskus on monikulttuurisuustyötä tekevät yhteisö, joka on järjestänyt opintokerhoja, suomen kielen opetusta ja erilaisia taide- ja digityöpajoja Turun seudulla lähes kahdenkymmennen vuoden ajan. Toiminnan kohderyhmää ovat etenkin maahanmuuttajanaiset, mutta osa toiminnasta on avointa myös miehille. Kaikessa Naiskeskuksen toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, ilmiölähtöiset opetusmenetelmät ja naisten omasta arjesta ja kokemuksista kumpuaviin oppimistarpeisiin vastaaminen. 

Turun Naiskeskus työskentelee ihmisten hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Toiminnassa aktiivisesti mukana olevat haluavat kehittää toimintaa, joka helpottaa eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamista. Tähän kehitystoimintaan Kielipuu-hanke sopi oikein hyvin.

 

Syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana ryhmiin osallistui yhteensä noin viisikymmentä eri osallistujaa, joista nelisenkymmentä oli Suomeen muualta muuttaneita.  

Katso Turun naiskeskuksen laatima esittelyvideo ilmiötekniikoiden synnystä Kielipuun Youtube-kanavalta. 

Mitkä ihmeen ilmiötekniikat?
Kokeilkaa itse!

Alla on esitelty kahdeksan erilaista ilmiötekniikkaa.

Ilmiötekniikat
bottom of page