ILMIÖTEKNIIKAT

Osassa Kielipuun harjoituksia on sovellettu niin sanottuja ilmiötekniikoita. Nämä tehtävät lähtevät liikkeelle muita enemmän oppijoiden omista lähtökohdista ja tulkinnoista käsiteltävästä teemasta. Varsinaisten ilmiötekniikoiden lisäksi ilmiölähtöistä ajattelua on hyödynnetty myös monien muiden harjoitusten suunnittelussa. 

Ilmiötekniikoiden vahvuus on siinä, että niiden avulla voi käsitellä kaikkia Kielipuun teemoja. Ohjeissa on annettu muutamia esimerkkejä, mistä voi lähteä liikkeelle. Muista jakaa kokemuksesi ja vinkkisi tekniikoiden soveltamisesta tekniikoiden omilla kommenttipalstoilla.  Mikäli et siis onnistu löytämään Kielipuusta juuri sinun ryhmällesi sopivia tehtäviä, kokeile ilmiötekniikoita! 

Ilmiötekniikoiden avulla luonto ja ympäristöasioita voidaan käsitellä hyvin alhaisien kielitaidon omaavien oppijoiden parissa, koska lähtökohtana tehtävissä on aina yksilön oma kokemus ja tulkinnat. 
 


Kollaasitekniikka
on helposti toteutettava yhteisöllinen menetelmä. Se ei vaadi paljon kielen osaamista ja kaikilla on siksi mahdollisuus osallistua. Kollaasitekniikkaa voi käyttää milloin vain uutta teemaa aloitettaessa ja se antaa oppijoille heti onnistumisen kokem...

​Piirustustekniikan avulla oppijat kehittävät sanavarastoaan eri teemoista. Musiikki ja rauhallinen tunnelma tukevat oppimista myös niiden kohdalla, joille sanaston oppiminen on muuten vaikeaa. 

Avaa pdf

​Äänistä miellekartta -tekniikka tukee sanavaraston kehittymistä äänien avulla. Samalla se auttaa hahmottamaan erilaisia temaattisia kokonaisuuksia ja sanojen välisiä yhteyksiä. 

Avaa pdf

Kuvista kirjaimia -tekniikka opettaa suomalaista kirjoitustapaa ja kirjaimia. Siinä piirretään muotoja, joita on suomen kielen kirjaimissa. Samoja muotoja on myös luonnossa. Tutut kuviot, kuten sienet, kukat, aallot ja vuoret, valmistavat kirjoittamaan Suomessa käytet...

Muotokirjoituksessa yhdistetään kuvat ja sanat. Tekniikan avulla kerrataan sanojen kirjoittamista hauskalla tavalla. Muotokirjoitus-tekniikan avulla voidaan opetella tunnistamaan ja lukemaan eri aihepiireihin liittyviä sanoja, kirjoittamaan niitä ja tekemään sanoista l...

Värit virikkeinä -tekniikan tavoitteena on oppia sanoja värien avulla. Tekniikan taustalla on ajatus, että sanat kiinnittyvät muistiin monin eri tavoin – tässä tapauksessa värin avulla. 

Sivun alareunasta löydät Kielipuun aineistoon kuuluvat kaksi valmista virikevideot...

​Äänet kuvaksi -tekniikan avulla kehitetään sanavarastoa eri teemoista. Äänet inspiroivat ja luovat mielenmaisemia, jotka motivoivat oppimaan. 

Avaa pdf

​Yhteisöllisen miellekartan laatiminen auttaa oppijoita hahmottamaan valitun aihepiirin sanastoa. Harjoitus tehdään yhdessä koko ryhmän kanssa. 

Avaa pdf

Please reload

KIELIPUU

Ympäristöaiheisia  harjoitustehtäviä

suomen kielen opetukseen

Juuret Turun naiskeskuksen työpajoissa

Kielipuussa mukana olevat ilmiötekniikat on tuotettu Turun Naiskeskuksen työpajoissa lukuvuonna 2016–2017. Näissä työpajoissa jo aikaisemmin käytettyjä menetelmiä kehitettiin ja testattiin paremmin Kielipuun tarpeisiin sopiviksi.

 

Turun naiskeskus on monikulttuurisuustyötä tekevät yhteisö, joka on järjestänyt opintokerhoja, suomen kielen opetusta ja erilaisia taide- ja digityöpajoja Turun seudulla lähes kahdenkymmennen vuoden ajan. Toiminnan kohderyhmää ovat etenkin maahanmuuttajanaiset, mutta osa toiminnasta on avointa myös miehille. Kaikessa Naiskeskuksen toiminnassa korostuvat yhteisöllisyys, ilmiölähtöiset opetusmenetelmät ja naisten omasta arjesta ja kokemuksista kumpuaviin oppimistarpeisiin vastaaminen. 

Turun Naiskeskus työskentelee ihmisten hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Toiminnassa aktiivisesti mukana olevat haluavat kehittää toimintaa, joka helpottaa eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamista. Tähän kehitystoimintaan Kielipuu-hanke sopi oikein hyvin.

 

Syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana ryhmiin osallistui yhteensä noin viisikymmentä eri osallistujaa, joista nelisenkymmentä oli Suomeen muualta muuttaneita.  

Katso Turun naiskeskuksen laatima esittelyvideo ilmiötekniikoiden synnystä Kielipuun Youtube-kanavalta. 

Mitkä ihmeen ilmiötekniikat?

Alla on esitelty kahdeksan erilaista ilmiötekniikkaa.

Kokeilkaa itse!
 

KIELIPUU - Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä suomen kielen opetukseen. 
 
Opintokeskus Visio, Vihreä Sivistysliitto ry 2017