KIELIPUU

Ympäristöaiheisia  harjoitustehtäviä

suomen kielen opetukseen

TEEMA 1: SUOMEN LUONTO TUTUKSI

Suomen luonto tutuksi -teema tutustuttaa opiskelijat Suomen luontoon, sen säätiloihin, vuodenaikoihin, sään mukaiseen pukeutumiseen, kasveihin ja eläimiin sekä luonnon virkistyskäyttöön. Tehtävät ovat kuvasanastoja. Teeman oppimistavoitteena on opiskelijan oman luontosuhteen reflektoiminen ja kiinnostuksen lisääminen lähiluontoa kohtaan.

4 alateemaa

Vuodenajat ja sää

 

Kasvit

 

Eläimet

 

Luonnossa liikkuminen