top of page

KIELIPUU


Ympäristöaiheisia  harjoituksia
suomen kielen opetukseen

3. Äänistä miellekartta


​Äänistä miellekartta -tekniikka tukee sanavaraston kehittymistä äänien avulla. Samalla se auttaa hahmottamaan erilaisia temaattisia kokonaisuuksia ja sanojen välisiä yhteyksiä.

bottom of page