top of page

KIELIPUU

Ympäristöaiheisia  harjoitustehtäviä

suomen kielen opetukseen

TEEMA 2: MUUTTUVA YMPÄRISTÖMME

Muuttuva ympäristömme -teemassa siirrytään hiljalleen lähiympäristöstä kohti koko maailmaa koskettavia ympäristökysymyksiä. Aluksi pohditaan millainen oma lähiympäristö on. Sen jälkeen käsitellään erilaisia arjen ympäristötekoja, joiden avulla jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristön tilaan, niin lähellä kuin kaukana. Viimeisessä alateemassa käydään harjoitusten avulla läpi globaaleja ympäristöongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Muuttuva ympäristömme -teeman tavoitteena on oppia tiedostamaan ympäristö kokonaisuutena ja oma roolinsa siinä. Keskeisintä kaikissa harjoituksissa on aiheista käydyt keskustelut ja erilaisia näkökulmat ja kokemukset. 

3 alateemaa
Oma lähiympäristösi

Oma lähiympäristösi

Arjen ympäristöteot

Arjen ympäristöteot

Globaalit ympäristöongelmat

Globaalit ympäristöongelmat

bottom of page