top of page

KIELIPUU


Ympäristöaiheisia  harjoituksia
suomen kielen opetukseen

Lisämateriaalit: Oikeat vastaukset

Sisältö: Oikeat vastaukset harjoituksiin teemoissa 1 ja 2

Oikeat vastaukset myös alla:

Teema 1: Suomen luonto tutuksi:

SL 2.7 Luonnon helmassa B: A3, B6, C2, D5, E4, F1, G7

SL 2.10 Tunnistatko puun? 1. Kataja, 2. Koivu, 3. Kuusi, 4. Tervaleppä, 5. Haapa, 6. Vaahtera, 7. Mänty, 8. Omenapuu, 9. Pihlaja

SL 3.6 Mitä eläimet syövät Karhu syö kalaa ja marjoja, sudet jäniksiä ja poroja, oravat syövät marjoja ja kuusenkäpyjä, hirvet herkuttelevat heinällä ja ruoholla, siilit syövät hyönteisiä, etanoita ja marjoja, porot syövät jäkälää.

SL 3.8 Muuttolinnut A Länsi-Eurooppa (osa jää Suomeen), B Itämeren eteläinen rannikko, C Kaakkois-Afrikka , D Etelä-Afrikka (myös Australia, E-Amerikka)

SL 3.9. Eläimiin liittyviä sanontoja 1 Oikeat sanonnan järjestyksessä F, E, D, C, A, B

SL 3.10 Eläimiin liittyvuä sanontoja 2

1C, 2E, 3K, 4L, 5I, 6B, 7A, 8D, 9J, 10H, 11G, 12F

SL 3.12 Eläintensuojelu

A) Eläinten suojelu on tärkeää luonnon monimuotoisuuden takia.

B) 1C, 2A, 3B

SL 4.5 Jokamiehenoikeudet

1, 4, 5, 7, 10 ovat kyllä, loput ei.

Teema 2: Muuttuva ympäristömme

MY 2.7 Ruokaan liittyviä käsitteitä B

1E, 2H, 3B, 4A, 5D, 6F, 7G, 8C

MY 2.11 Liikenne ja ympäristö

A) 1. liikenne, 2. hiilidioksidipäästöt, 3. toiseksi, 4. henkilöauto - metro 5. kevytliikenne, 6. lentokone, 7. kaavoituksella.

B) 1. lisäämällä, 2. vähentämällä, 3. suosimalla, 4. vähäpäästöisiä

MY 2.13 Kierrätys ja jätteen synnyn vähentäminen

A) 1. Arjen ympäristöteot, 2. myydä - korjata - antaa eteenpäin, 3. kunnissa, 4. vaarallisia jätteitä, 5. välttää jätteiden syntymistä - kierrätyskeskuksesta.

B) 1. väärin, 2. oikein, 3. oikein, 4. oikein 5. oikein.

MY 2.14 Sertifikaatit tutuiksi A 1B, 2D, 3C, 4E, 5A

MY 3.3 Globaalit ympäristöongelmat 1B, 2D, 3F, 4A, 5G, 6H, 7E, 8C

MY 3.5 Ilmastonmuutos 1. lämpötila, 2. kasvihuonekaasujen, 3. lämpenee - nousee, 4. rannikkoseudut, 5. aurinko - tuuli - vesi, 6. öljy - kivihiilili - maakaasu

MY 3.6 Ilmastonmuutoksen syyt ja seuraukset

A) 1. Eroosio, aavikoituminen (seuraus), 2. Karjatalous (syy), 3. Fossiiliset polttoaineet (syy), 4. Sademetsien hakkuu (syy), Jäävuorien sulaminen ja hajoaminen (seuraus), Tornadot ja myrskyt (seuraus).

B) Merenpinnan nouseminen:

Ilmasto lämpenee - Jäämassat sulavat - Merenpinta nousee - Rannikot jäävät veden alle.

Aavikoituminen: Ilmasto lämpenee - Tulvat ja kuivuus lisääntyvät - Aavikoituminen lisääntyy - Viljelysmaa vähenee

Metsien hakkuu:

Tarvitaan lisää laidunmaata karjataloudelle ja maanviljelylle - Sademetsiä hakataan - Kasvihuonekaasujen määrä lisääntyy ilmakehässä - Ilmasto lämpenee.

MY 3.8 Luonnon monimuotoisuus

1. Biodiversiteetti, 2. eliölajeja, 3. ilmastonmuutos, 4. pärjää, 5. vieraslajit, 6. väestönkasvu, 7. ympäristömyrkyt, 8. kestävä

bottom of page