top of page

KIELIPUU


Ympäristöaiheisia  harjoituksia
suomen kielen opetukseen

8. Yhteisöllinen miellekartta


​Yhteisöllisen miellekartan laatiminen auttaa oppijoita hahmottamaan valitun aihepiirin sanastoa. Harjoitus tehdään yhdessä koko ryhmän kanssa.

bottom of page