top of page

KIELIPUU

Ympäristöaiheisia harjoitustehtäviä
suomen kielen opetukseen

MIKÄ ON KIELIPUU?


Kielipuu on aikuisten maahan muuttaneiden suomen kielen opetukseen suunnattu ympäristöaiheinen koulutusmateriaali, joka koostuu yli sadasta tehtävästä. Kielipuun avulla jokainen opettaja, kerho-ohjaaja tai keskusteluryhmän vetäjä voi helposti sisällyttää luonto- ja ympäristöteemoja opetukseensa, oli käytössä sitten 10 minuuttia tai useampi tunti. Tehtävät on suunniteltu soveltuviksi pääsääntöisesti A1 sekä A2–B1 kielitaitotason omaaville, lue lisää

-tekstit myös B2-tasolle. Tehtävät ovat pdf-muodossa, joten niitä voi helposti joko kopioida opiskelijoille tai jakaa muilla tavoin. Lisäksi aineisto sisältää täysin verkkopohjaisia lisämateriaaleja. Visiosta on mahdollista tilata Kielipuu myös kansiona. 

KAKSI ERI TEEMA-ALUETTA

Suomen luonto tutuksi

Suomen luonto tutuksi -teema tutustuttaa opiskelijat Suomen luontoon, sen säätiloihin, vuodenaikoihin, sään mukaiseen pukeutumiseen, kasveihin ja eläimiin sekä luonnon virkistyskäyttöön. Teeman oppimistavoitteena on opiskelijan oman luontosuhteen vahvistuminen ja kiinnostuksen lisääminen lähiluontoa kohtaan.


Muuttuva ympäristömme


Muuttuva ympäristömme -teemassa siirrytään hiljalleen lähiympäristöstä kohti koko maailmaa koskettavia ympäristökysymyksiä. Aluksi pohditaan millainen oma lähiympäristö on. Sen jälkeen käsitellään erilaisia arjen ympäristötekoja, joiden avulla jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristön tilaan. Viimeisessä alateemassa käydään harjoitusten avulla läpi globaaleja ympäristöongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Muuttuva ympäristömme -teeman tavoitteena on oppia tiedostamaan ympäristö kokonaisuutena ja oma roolinsa siinä. Keskeisintä kaikissa harjoituksissa on aiheista käydyt keskustelut ja näkemysten jakaminen. 

PALJON ERILAISTA MATERIAALIA

Kuvasanastot

Harjoitukset

Lue lisää -tekstit

Kuvasanastojen avulla opiskelijat voivat harjoitella aiheen sanastoa, minkä lisäksi niitä voi käyttää muiden tehtävien apuna. Jokaiseen kuvasanastoon on liitetty juuri sille sanastolle sopivia käyttövinkkejä. Kuvasanastot löytyvät sekä pdf- että esitysmuodossa 


Ilmiötekniikat

Ilmiötekniikat ovat toiminnallisia menetelmiä, jotka mahdollistavat aiheiden käsittelyn hyvinkin alhaisen kielitaidon omaavien parissa. Ilmiötekniikat on tuotettu Turun naiskeskuksen työpajoissa keväällä 2017. 

Harjoitukset tarjoavat hauskan tavan tutustua eri teemoihin. Harjoituksia voi toteuttaa eri tavoin eri kielitasoryhmien kanssa. Kaikissa harjoituksissa olennaisinta on aiheesta syntyvä keskustelu, siksi ne sisältävät myös vinkkejä keskustelun aiheiksi. 


Lisämateriaalit

Lue lisää -tekstit ovat tiiviitä asiatekstejä, jotka toimivat edistyneempien opiskelijoiden luetun ymmärtämisen tehtävinä. Tämän lisäksi ne tarjoavat myös opettajalle taustatietoa aiheesta. Tekstit on suunnattu pääsääntöisesti kielitasoille A2–B1 ja B2.

Kuvien kautta niiden käsittely on mahdollista myös A1-tason ryhmissä. 

Kielipuu sisältää myös paljon erilaista lisämateriaalia, kuten videoita ja nettivinkkejä. Mahdollisiin lisämateriaaleihin opastetaan aina ko. tehtävän sivulta. Kielipuuhun liittyvät videot löytyvät myös kootusti Kielipuun Youtube-kanavalta

Lisämateriaaleihin kuuluvat myös Kielipuu-diplomit sekä oikeat vastaukset.  

Muista myös liittyä Facebook-ryhmään!

Kielipuun ystävät -facebook-ryhmässä voit jakaa kokemuksiasi aineiston käytöstä ja vinkkejä muista aiheeseen liittyvistä koulutusmateriaaleista, menetelmistä, tutkimuksista jne.

 

Tervetuloa mukaan! Ryhmä löytyy täältä.

MITEN TOIMII?

  1. Valitkaa teitä kiinnostava aihealue.

  2. Valitkaa teitä kiinnostavat tehtävät. Tehtäviä voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä, mutta suosittelemme tutustumista aluksi teeman sanastoon kuvasanastojen avulla. Osa tehtävistä linkittyy keskenään.  

  3. Valitse tehtävästä riippuen tapa jakaa se opiskelijoille. Tehtävät voi printata mutta myös heijastaa seinälle tai jakaa yhteisessä facebook-ryhmässä. 

  4. Keskustelkaa ja oppikaa, etenkin toisiltanne! 

  5. Keksittekö jonkun uuden tavan soveltaa tehtäviä, tai käsitellä jonkun tehtävän aihealuetta? Jakakaa vinkkinne tehtävien omilla keskustelupalstoilla!

  6. Jos teillä syntyi ideoita lisätehtäville - vinkatkaa niistä Visioon! Annetaan näin Kielipuun jatkaa kasvuaan. 

Katso Kielipuu-video!

My Channel

My Channel

Watch Now

Muista myös Vision muut materiaalisivut!

lukiarki
Kotokulmat

Lukiarki

LUKIARKI
on aikuisten maahanmuuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon opetukseen tarkoitettu opetusmateriaali, joka sisältää harjoitustehtäviä arjen eri osa-alueilta.  Lukuarki-materiaali koostuu yhdeksästä eri teemasta ja aineisto sisältää myös työkalun luku- ja kirjoitustaidon lähtötason arviointiin. 

 

>> www.lukiarki.fi

Kotokulmat

Kotokulmat on kokoelma harjoituksia, joiden avulla voi tuoda kulttuuriympäristöön  liittyviä teemoja osaksi opetusta. Tehtävät on suunniteltu ennen kaikkea aikuisten maahanmuuttaneiden kielenopetukseen. Monipuolisten tehtävien ja projektien kautta oppijan tuntemus omasta elinympäristöstä ja sen mahdollisuuksista kasvaa ja kielen osaaminen kehittyy hauskalla tavalla!
 

>> www.kotokulmat.fi

bottom of page